Home


HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME

Informace pro turisty


Turistické vízum :
 • Fotokopie titulní strany pasu.
 • Pas musí mít platnost nejméně 6 měsíců po datu odjezdu.
 • Fotokopie titulní strany občanského průkazu.
 • Fotokopie zpáteční letenky nebo rezervace.
 • Ekonomická solventnost (fotokopie posledního bankovního výpisu, kreditní karty nebo potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, u důchodů potvrzení o důchodu).
 • Cena víza 30 USD.
Vízum se vydává na 30 dní. Na území Panamské republiky je možné ho prodloužit o 60 dní.

Imigrační víza :

Poskytují se osobám, které vstupují na území Panamské republiky, aby se tam usadily, jen pokud splňují zákonné požadavky. Z důvodů, že je manželem(-kou) panamského občana nebo jako investor. Imigrační vízum musí být autorizované Panamským imigračním úřadem. Je nutné předložit zájemcem podepsanou žádost, plus níže uvedené dokumenty.
 • Čestné prohlášení, kde je uvedeno : místo a datum narození, státní příslušnost zájemce a jeho rodičů, studijní, residenční a pracovní pobyty, základní údaje cestovního pasu.
 • Čtyři čelní fotografie s odhalenou tváří.
 • Zdravotní průkaz, očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti neštovicím a dalším nemocem dle aktuální potřeby.
 • Výpis z rejstříku trestů ze všech států, kde zájemce trvale pobýval poslední dva roky. V případě, že tyto úřady nevydávají takové potvrzení, bude brán ohled na dobré chování žadatele dle požadavků, které budou blíže určeny.
 • Potvrzení o ekonomické solventnosti, ve kterém bude uvedeno, že žadatel investoval za účelem vytvoření pracovního místa na území Panamské republiky a uhradil zálohu na návrat do vlasti ve výši 500 USD, složené na účet Ministerstva Spravedlnosti (s výjimkou uvedenou v imigračním zákoně č.11)
 • Pokud se jedná o rodinné žádosti, je zapotřebí překládat oddací list a rodné listy dětí notářsky ověřené.
Adresy :

Konzulát Panamské Republiky:
120 00 PRAHA 2, Korunní 63
tel: 24251411, 24255586
tel/fax: 22520081

úřední hodiny:
08.00-17.00 /PO-PÁ/

Konzul:
p. Zdeněk Petr Koutný, Honorární konzul

Velvyslanectví Panamské republiky:
A-1010 Vienna, Elisabethstrasse 4/5/4/10
tel: 00431-5872347, 5873182
e-mail: mail@empanvienna.co.at

úřední hodiny:
10.00-16.00 /PO-PÁ/

Velvyslanec:
H.E.Dr. Jorge Enrique HALPHEN-PEREZ, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
akreditován: Leden 9,1996
Mrs. Antonie DE HALPHEN-PEREZ
Vienna, Maulbertschgasse 7/4

Honorární konzulát České Republiky v Panamě:
Consulado honorario de la República Checa
Vía. Max E. Jiménez B.
La Locería Industrial
Apdo:4367 Panamá 5, Panamá
Rep. de Panamá
tel: 00507/ 2602952
fax: 00507/ 2361754
e-mail: panama@embassy.mzv.cz
e-mail: ceskykonzulat.pa@seznam.cz
Sekretářka: Stanislava Karaba

www.mzv.cz/panama