Home


HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME


Infrastruktura


Cesty
Hlavní silnice v zemi jsou Pan-Americká a Transisthmianská dálnice. Pan-Americká vede od hranice s Kostarikou přes celou zemi do džungle v Dariénu, zatímco Transisthmianská spojuje Panama City s Colónem. Severní koridor, stavěný mexickou společností PYCSA, se měl dokončit do února 1998. Jižní koridor, staví od října 1997 mexická společnost ICA.

Přístavy
Vláda se trvale snaží zefektivnit provoz v přístavech. Podporuje výstavbu nových přístavů a privatizuje některé provozy v hlavních přístavech, např. Evergreen, Panamský přístav a Petroterminál v Chiriquí Grande. Další nedávnou novinkou přístavní soustavy je Manzanillo International Terminal (MIT), joint venture mezi panamskými a americkými investory a 120 mil. USD bylo investováno do přístavu, který začal fungovat v roce 1994 a převáží přes 22 000 kontejnerů za měsíc.

Letiště
Hlavním letištěm v Panamě je mezinárodní letiště Tocumen, které leží asi 11 km od Panama City a které funguje od konce 70.let. Starší terminál je používán pro nákladní přepravu a novější pro přepravu osob. V celé zemi je dalších 6 místních letišť. Záměrem bylo zprivatizovat mezinárodní letiště před počátkem nového tisíciletí.

Telekomunikace
Britská korporace Cable & Wireless (C&W) měla investovat 562 dolarů na vývoj a modernizaci telekomunikačních služeb. V Panamě je poměr telefonů na počet osob asi 10,7/100, což je největší poměr v Latinské Americe. Bezdrátový servis je poskytován firmou Bell South, C&W a jejich lokálními zástupci.

Železnice
Panama má omezený železniční systém. Dvě železniční tratě fungují v západní části země a třetí mezi Panama City a Colonem. Společnost Kansas City Southern Rail dostala koncesi, aby spojila střední regiony s hlavním městem a s Colonem.

Média
V Panamě vychází 8 deníků, z toho 6 ve španělském a 2 v čínském jazyce.