Home


HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME
HOME


Offshore


V současné době se Panama těší velkému zájmu o založení offshorových společností a to především díky jejímu stabilnímu systému společenských právních norem upravených zákonem o společnostech z roku 1927 tzv. Corporation Law No. 32 of the 1927 Commercial Code, který zůstal zachován od jeho vzniku v původním znění. Tato skutečnost, společně se zachováním absolutní diskrétnosti při podávání informací v obchodním styku, která taktéž z tohoto zákona vyplývá, se jeví jako jeden z hlavních důvodů, proč počet společností zakládaných v Panamě rok od roku vzrůstá.

Výhody plynoucí ze založení společností v Panamě:

 • plná diskrétnost a anonymita

 • výkon jakékoli zákonné činnosti v jakémkoli státě a měně

 • odvod daní pouze z příjmů pocházejících z panamských zdrojů

 • bez požadavku evidence daňových přiznání a účetních výkazů

 • vedení účetnictví jak přímo v Panamě tak v kterékoli jiné zemi

 • bez regulace výše akciového kapitálu

 • představitelé společnosti (jednatelé, akcionáři a funkcionáři) mohou mít jakoukoli státní příslušnost a být rezidenty kterékoli země

 • bez požadavku na konání valné hromady akcionářů ani schůze představenstva a to se týká i místa konání

 

Zakládání společností v Panamě představuje možnost výběru z pěti druhů společností:

 • Sociedad en Comandita Simple - jednoduchá komanditní společnost
 • Sociadad en Comandita por Acciones - komanditní společnost
 • Sociedad Colectiva - kolektivní společnost
 • Sociedad Cooperativa – družstvo
 • Sociedad Anónima - akciová společnost

Podnikatelské aktivity jsou omezeny v následujících oblastech podnikání:

 • bankovnictví
 • pojišťovnictví
 • řízení a spravování investičních a jiných fondů
 • jakákoli činnost spojená s bankovním a finančním sektorem

Při samotném založení společnosti je nutno předložit zakladatelskou smlouvu správci obchodního rejstříku, vyhotovenou buďto přímo ve španělštině nebo opatřenou soudním překladem. K zapsání společnosti do obchodního rejstříku dochází do 24 hodin od jejího podání.

Při registraci společnosti je nezbytné podání následujících informací:

 • Název společnosti
 • Předměty jejího podnikání
 • Uvedení jmen jednatelů a funkcionářů
 • Popis akciového kapitálu

V Panamě je možné jako v jedné z mála offshorových zemí využít zvýhodněných podmínek při registraci plavidel jak k účelům obchodním tak i čistě osobním. Mezi přednosti panamského lodního registru lze počítat velmi nízké pořizovací náklady, značná benevolence v kladení požadavků na stav registrovaného plavidla, jednoduchost registračního řízení a zproštění daně z příjmů z činnosti obchodních lodí.